joi, 4 octombrie 2018

Istoricul cercetarilor in zona Tohani


Varietatea reliefului din România a creat condiţii favorabile pentru o mare varietate de floră şi vegetaţie. Flora dealurilor Tohani este foarte interesantă, fapt care a atras atenţia botaniştilor încă din secolul XIX. Printre date referitoare la flora stâncii Tohanilor le avem de la D. Grecescu (1898, C Dobrescu 1962, I Şerbănescu 1962, V. Ciocârlan 1965, 1968, Gh. Dihoru, G. Negrean 1969, precum şi Gh. Anghel 1970, 1971 G.Negrean,M.Mosneaga, 1976). Date privind flora de la Tohani se găsesc şi în volumele de Flora RPR-RSR din 1952-1972, dar şi în alte lucrări cu caracter general, apărute mai recent. În lucrarea – Dealurile Tohani, o insula de vegetaţie pontic-balcanică, autorii Gh Dihoru şi G Negrean publicată în 1966 menţioneză prezenţa în aceast areal a unei bogăţii specifice comparabilă cu zonele mediteraneene.

 
 

Bibliografie si referinte


ARCUS  M., 1999, Flora vasculară şi vegetaţia rezervaţiilor forestiere din sudul Dobrogei: Esechioi, Canaraua Fetii, Dumbrăveni şi Hagieni. Ph. D. thesis, Univ. A.I. Cuza, Iaşi.
CIOCÂRLAN V. 2000, Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta. Bucureşti: Edit. Ceres. P: 207
GRINŢESCU I. 1960. Genul 405. Echium L. în Flora R.P. România (red. pr. T. Săvulescu), vol. VII. Bucureşti: Edit. Academiei Române.
HONCIUC V., POPESCU A., CAPRA S., MANU M., HONCIUC D., OLTEANU V., CAPRA V., 2012, Raport Activităţi de elaborare a Planului de management al sitului de importanţă comunitară Stânca Tohani”, la proiectul “Managementul durabil şi participativ al sitului Natura 2000 Stânca Tohani” POS-Mediu-Axa prioritară 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.

Specii de fluturi


Categoria taxonomică
Frecvenţa
Familia/Subfamilia/Specia

Fam. Papilionidae

Subfam. Papilioninae

Iphiclides podalirius (Linnaeus,1758)
R (5 ex.)
Papilio machaon machaon Linnaeus, 1758
R (2 ex.)
Fam.  Pieridae

Subfam. Coliadinae

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
R (1 ex.)
Colias alfacariensis (Ribbe, 1905)
C (27 ex)
Colia croceus croceus (Fourcroy, 1785)
R (6 ex)
Subfamilia Pierinae

Pieris napi (Linnaeus,1758)
C (12 ex.)
Pieris rapae rapae (Linnaeus, 1758)
C (10 ex.)
Pontia edusa (Fabricius, 1777)
FC
(40 ex.)
Fam. Licaenidae

Subfam. Lycaeninae

Lycaena phlaeas  phlaeas  (Linnaeus, 1761)
R (6 ex.)
Lysandra coridon (Poda, 1761)
C (12 ex.)
Fam.  Nymphalidae

Subfam. Nymphalinae

Melitaea didyma (Esper, 1778)
C (19 ex.)
Vanessa atalanta atalanta (Linnaeus, 1758)
R
(8 ex)
Subfam.  Satyrinae

Coenonympha pamphilus (Linnaeus , 1761)
C (12 ex.)
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
R (2 ex.)

 
 

Marimea suprafetelor ocupate de habitate


MĂRIMEA SUPRAFEŢELOR OCUPATE DE HABITATELE

NATURA 2000
Habitatul
Mărimea suprafeţei din sit/ha
Procentul (% ) suprafeţei din sit
40A0* Subcontinental peri-Pannonic scrub
1,6508
3,3016
6240 *Subpannonic steppic grasslands
3,5394
7,0788
6250 Pannonic loess steppes
3,1707
6,3414
6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
2,2316
4,4632